Okružní cyklotrasa ze Zikmundova přes Brdo a Komínky na Velehrad

U Buchlovského kamene, Chřiby, Zlínský kraj, CZ
U Buchlovského kamene, Chřiby, Zlínský kraj, CZ

Vyjeďte si na kole na nejvyšší vrchol Chřibů „Brdo“ a jeho kamennou rozhlednu, poznejte skalní útvar „Komínky“, vydejte se na krásné louky nad Jankovicemi a Košíky, objevte příběh „Králova stolu“, navštivte Archeoskanzen na Modré, baziliku na Velehradě a přes nádherné bukové hvozdy nad Chabaněmi ukončete výlet romantickou vyhlídkou u „Buchlovského kamene“.

Parametry trasy

Zikmundov – Buchlovský kámen – Vlčák – Brdo – Bunč – Komínky – Pod Kozincem – Jankovice – Králův stůl – Modrá – Velehrad – Chabaně – Dubový díl – Buchlovský kámen – Zikmundov

Ze Zikmundova vyjedete po polní cestě s červenou značkou směrem na Buchlovský kámen. U rozcestí „Buchlovský kámen“ se dáte doprava nahoru po žluté značce podél lesa k dřevěnému odpočívadlu, kde se vám otevře výhled na údolí směrem na Staré Hutě, Stupavu a vzadu na horizontu uvidíte kopec „Vršava“. Z Buchlovského kamene sjedete zpět k rozcestí a vydáte se vpravo po červené značce přes louku a dál do lesa, až přijedete na asfaltovou cestu. Pokračujete vlevo po cyklotrase č. 5019 směrem na rozcestí „Pod Vlčákem“, které minete a po 200 metrech jízdy po asfaltové cestě odbočíte vpravo na cyklotrasu č. 5158 na rozcestí „Vlčák“. Zde najdete kryté odpočívadlo, ze kterého pokračujete po cyklotrase č. 5158 k nejvyššímu vrcholu Chřibů s názvem „Brdo“. Abyste se na „Brdo“ dostali po rozumné cestě i s kolem, nepojedete až na rozcestí „Pod Brdem“, ale vrátíte se zhruba o 100 metrů zpět, kde najdete neznačenou cestu, jenž vede až na vrchol ke kamenné rozhledně.

Po návratu z rozhledny se vrátíte zpět na cyklotrasu č. 5158, po které pokračujete až k lesnímu penzionu „Bunč“. Zde se můžete v místní restauraci občerstvit, případně ukrýt před nepřízní počasí. Odsud pokračujete po asfaltové cestě a červené značce směrem na „Komínské skály“. Až na skály se nedostanete s kolem, nicméně jsou pár desítek metrů od rozcestí a jejich návštěva stojí za to. Od skal následujte červenou značku vedoucí směrem na Jankovice a rozcestí „Pod Kozincem“. Přijedete na velkou louku obehnanou elektrickým vedením pro hlídání pasoucího se dobytka a na jejím konci najdete rozcestí „Pod Kozincem“. Od rozcestí pokračujete dále po modré značce směrem k vesničce Jankovice. Po cestě do Jankovic se vám otevřou pěkné výhledy do širého okolí směrem k údolí řeky Moravy. V prudším sjezdu minete prasečí farmu a vjedete do Jankovic. Držíte se modré značky (paralelně s ní vede žlutá, té si ale nevšímejte), která z Jankovic stoupá do kopce. Přijedete na asfaltovou cestu. Pokračujete vlevo po modré značce, která až po „Králův stůl“ kopíruje cyklotrasu č. 5013. Brzo dorazíte k přírodnímu útvaru „Králův stůl“, kde můžete prostudovat jeho příběh a dále pokračujete po cyklotrase č. 5013 a asfaltové cestě, až vjedete do vesnice Modrá a dorazíte do místního Archeoskanzenu.

Navštivte Archeoskanzen a poznejte, jak se dříve žilo v místním kraji, poznejte lidové tradice a občerstvěte se v sousední restauraci. Poté pokračujte po hlavní cestě na Velehrad, kde můžete navštívit nejvýznamnější poutní baziliku v České republice a prozkoumat její nejbližší okolí. Z Velehradu vyjeďte po cyklotrase č. 5050 směrem na „Chabaně“. Jakmile dojedete na točnu autobusu a rozcestí v „Chabaních“, prozkoumejte příběh vzácného stromu „Sekvojovce obrovského“, který roste hned nad točnou. Od točny pokračujte do kopce po žluté značce a cyklotrase č. 5156 směrem na rozcestí „Dubový díl“ a „Buchlovský kámen“. Všimněte si původních bukových hvozdů, tolik typických pro celé pohoří Chřibů. Na rozcestí „Dubový díl“ si můžete odpočinout v krytém přístřešku, poté pokračujte po žluté značce až na „Buchlovský kámen“. Pozor na okamžik, kdy žlutá značka odbočuje vpravo do kopce a cyklotrasa č. 5159 pokračuje rovně. Po krátké jízdě lesem přijedete na louku, pojedete po jejím kraji, až na pravé straně narazíte na dřevěný altánek. Za ním najdete malý i velký „Buchlovský kámen“. Kochejte se krásnými výhledy, zejména pokud na místo dorazíte těsně před západem slunce. Od altánku sjedete dolů z kopce po žluté značce na rozcestí „Buchlovský kámen“, kudy jste projeli na začátku trasy, dáte se doleva a po červené značce přijedete zpět na Zikmundov.