Vojšické louky, Bílé Karpaty, Czech Republic

Vojšické louky, Čertoryje, Bílé Karpaty

Národní přírodní rezervace Čertoryje leží v Bílých Karpatech nedaleko obce Hrubá vrbka a rekreačního střediska Lučina v Jihomoravském kraji. Vojšické louky i rezervace se rozprostírají okolo stejnojmenného vrcholku Čertoryje (442 m.n.m.), jsou jedinečné tisíci soliterních dubů a vzácnou faunou i flórou.


  Zobrazit jako fotogalerii

 

Národní přírodní rezervaci Čertoryje tvoří nejrozsáhlejší komplex květnatých bělokarpatských luk s roztoušenými soliterními duby. V oblasti rezervace se vyskytuje velký počet jinde vzácných rostlin a živočichů, např. 25 různých druhů orchidejí, jako tořič čmelákovitý, rudohlávek jehlancovitý, vstavač mužský, vojenský, bledý, osmahlý, ale i lilie cibulkonosná, tři druhy kostaců, chrpa chlumní a stařeček stinný. Rezervace je také významným hnízdištěm lučních ptáků – ťuhýka šedého, ťuhýka obecného, bramborníčka černohlavého, strnada lučního a chřástala polního. Žije zde i mnoho vzácných druhů bezobratlých, např. z motýlů perleťovec dvouřadý a kopřivový, pestrokřídlec podražcový a jasoň dymnikový. Byla zde pozorována i kudlanka nábožná.

Vojšické louky, Bílé Karpaty, Czech Republic

Vojšické louky, Bílé Karpaty

Původně zde stávaly vsi Vojšice a Jíříkovec, ale zanikly již před třicetiletou válkou. Na jejich místě zůstaly květnaté louky  se soliterními duby, lípami i jeřáby oskerušemi a s mnoha chráněnými druhy flóry a fauny Bílých Karpat, z nichž jsou nejznámější orchideje, kterých tu roste přes 20 druhů. Krajinářské scenérie jsou opravdu mimořádně působivé.

Vojšické louky, Bílé Karpaty, Czech Republic

Vojšické louky, Bílé Karpaty

Součástí rezervace jsou tisíce solitérních dubů a ostrůvky dubových porostů. Duby však trpí nemocemi souborně označovanými jako tracheomykóza a jsou navíc napadeny poloparazitem ochmetem evropským. Stromy proto nyní hromadně usychají. Od roku 1996 jsou vybraní odumřelí jedinci každoročně v zimě odstraňováni. Zároveň jsou vyrůstající semenáčky dubů ochráněny proti poškození okusem nebo kosením, aby nedošlo ke ztrátě krajinného rázu. V dubových porostech je prováděna probírka k jejich prosvětlení a následnému zmlazení. Název Čertoryje („čert to ryje“) ukazuje, jak si lidé vysvětlovali zdejší poměrně časté sesuvy půdy.

Vojšické louky, Bílé Karpaty, Czech Republic

Vojšické louky, Bílé Karpaty

Botanicky významné je i ochranné pásmo rezervace v katastru obce Hrubá Vrbka, nazývané Vojšické louky, kde na jediném místě v České republice roste rozrazil latnatý a na jediném místě v Bílých Karpatech mečík bahenní.

Vojšické louky, Bílé Karpaty, Czech Republic

Vojšické louky, Bílé Karpaty

 

Vojšické louky, Bílé Karpaty, Czech Republic

Vojšické louky, Bílé Karpaty

 

Vojšické louky, Bílé Karpaty, Czech Republic

Vojšické louky, Bílé Karpaty

 

Vojšické louky, Bílé Karpaty, Czech Republic

Vojšické louky, Bílé Karpaty

 

Vojšické louky, Bílé Karpaty, Czech Republic

Vojšické louky, Bílé Karpaty

 

Vojšické louky, Bílé Karpaty, Czech Republic

Vojšické louky, Bílé Karpaty

 

Vojšické louky, Bílé Karpaty, Czech Republic

Vojšické louky, Bílé Karpaty

 

Vojšické louky, Bílé Karpaty, Czech Republic

Vojšické louky, Bílé Karpaty

 

Vojšické louky, Bílé Karpaty, Czech Republic

Vojšické louky, Bílé Karpaty

 

Vojšické louky, Bílé Karpaty, Czech Republic

Vojšické louky, Bílé Karpaty

 

Vojšické louky, Bílé Karpaty, Czech Republic

Vojšické louky, Bílé Karpaty

 

Vojšické louky, Bílé Karpaty, Czech Republic

Vojšické louky, Bílé Karpaty

 

Vojšické louky, Bílé Karpaty, Czech Republic

Vojšické louky, Bílé Karpaty

 

Vojšické louky, Bílé Karpaty, Czech Republic

Vojšické louky, Bílé Karpaty

Mapa

Další informace o Vojšických loukách a rezervaci Čertoryje:

 

Moc díky za návštěvu! Pokud se vám fotografie líbily, potěší je váš „lajk“, tweet nebo komentář níže. Sledujte mě přes Facebook - tlačítko „To se mi líbí“ dole na stránce, Twitter - tlačítko „Follow“ dole na stránce, Instagram, Google Plus, Flickr, Pinterest nebo odběrem RSS kanálu nových příspěvků.

Komentovat

Prosím opravte formulář

vyžadováno*

Kontrolní matematická otázka (ochrana proti robotům) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.